Tere, armas Ahja koolipere. Kes on minu mõistesõnastikus koolipere – need on kõik inimesed, kes hoolivad koolist, kes panustavad selle tegevusse ja soovivad koolielu edendada. Mul on rõõm, et saame alustada uuest õppeaastast koos ühist kooliteed.

Kõigepealt mõned laused sellest, kes ma olen. Ma olen Pirjo Pall, 35aastane kahe lapse ema, hariduskorralduse magister, aktiivne ühiskonna liige, naiskoori laulja, endine rahvusvahelise ettevõtte ekspordi turundus-ja tootejuht ja list jätkub… Inimesena olen empaatiline, tugeva õiglustundega, väga õpihimuline, naerusuine ja seltskondlik. Ma hindan avatust, austavat suhtlust, korrektset asjaajamist, planeerimist ja lahendustele orienteeritud maailmavaadet. Kindlasti saab minu kohta veel nii üht kui teist öelda, aga sellest kõigest juba siis, kui saame aastate käigus tuttavamaks:).

Millisena ma näen Ahja kooli tulevikku? Ilmselt on see üks põletavamaid küsimusi. Ma ei saa teile lubada ei üht ega teist, aga saan veidi avada, mil moel plaanin Ahja kooli juhtida. Olen öelnud nii intervjuul kui ka esmasel kohtumisel Ahja kooli õpetajatega, et minu plaan on kooli koostöiselt juhtida. Soovin luua sidusa koolipere, kes kõik panustavad ühiselt Ahja kooli arengusse ja mõnusa ning mitmekesise õppekeskkonna loomisse. Loodan siiralt, et te kõik, head Ahjakad, olete valmis panustama, avatult suhtlema ning uskuma, et kui me midagi väga tahame, siis me koostöös ka selle saavutame.

Õpetajatele, õpilastele ja tublidele lapsevanematele, tugiisikutele ja teistele selle kooliaasta õnnestumisse ja lõpule viimisse panustajatele suur tänu ja võtke välja auga teenitud koolipuhkus. Nautige suve, aga samas ärge unustage oma vaimu toita meeldivate tegevustega! Kohtumiseni sügisel.