Fr. Tuglas ja Ahja Kool

tuglas19172. märtsil 1886 sündis Ahja mõisa puusepa pere teise pojana Friedebert Mihkelson, hilisem rahvakirjanik Tuglas. Kuigi pere kolis üheksa aastat hiljem Ahjalt ära, on siin elatud lapsepõlveaastad Tuglasele olulised olnud. 1937. aastal ilmus Friedebert Tuglase romaan “Väike Illimar”, mis jäädvustas 19.sajandi viimase veerandi mõisamiljöö oma huvitavate inimtüüpidega.

Ahja ja “Väikese Illimari” maa on sünonüümid. Jah, Ahja oli Tuglasele tema kõikide teede alguspunkt.

“Kaks punkti näivad mulle looja, kunstniku, kirjaniku elus kõige mõõduandvamad olevat: tema varane lapsepõli ja kitsamas mõttes see ajajärk, mil ta oma tööd loob. Lugemata niidid ühendavad teda lapsepõlvega.”(Fr Tuglas “Juhan Liiv”)

15. aprillil 1971 Friedebert Tuglas suri. 1972. aastal anti Ahja keskkoolile Fr Tuglase nimi.

Tuglase nime ja mälestuse hoidmisega on seotud mitmed traditsioonid koolis.

Iga aasta veebruari keskel saabuvad Ahjale Põlvamaa õpilaste kirjanduslikud omaloomingulised tööd. Valdavalt Ahja õpetajatest koosnev zürii valib välja parimad autorid neljas vanuseastmes (1.-4.; 5.-7.; 8.-9. ja 10.-12.klass). Fr Tuglase sünniaastapäeval, 2. märtsil toimub koolis pidulik aktus. 3.märtsil kogunevad auhinnatud õpilased oma juhendajatega Ahja kultuurimajja, et mälestada piduliku aktusega rahvakirjanikku ja anda üle parimatele kirjutajatele auhinnad. Samal aktusel saavad kooli abituriendid rinda oma kooli märgi.

Kirjandusliku omaloomingu konkursi parimatest töödest koostatakse Põlva maakonna õpilasalmanahh Illimari Sammu, mida on senini ilmunud 6 osa.

Igal kevadel valitakse algklasside poiste seast Väike Illimar, kõige hakkajam ja nupukam, kes järgneva aasta jooksul osaleb ülekoolilistel ja maakondlikel üritustel.

Ahja mõisa häärberi sulgemiseni võis külastada Tuglase memoriaaltuba, kus sai ülevaate nii kirjaniku elukäigust kui ka Illimariga seotud paikadest. Tänaseks on avatud Tuglase muuseum, mis asub valla raamatukogu teisel korrusel. Muuseumi tööd juhatab Katrin Roositalu.

Mitmed kooli õpetajad on valmis selleks, et Ahjat külastavad huvilised saaksid nende abil tutvuda nii Illimari radadega kui ka 19.saj lõpu mõisaeluga.

Kõik Tuglase ning “Väikese Illimariga” seotud paigad on kantud suurele kaardile, mis asub Ahja bussijaama platsi ääres.