Huvitegevus

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli ringide tegevuse eesmärk on vastavalt õppekavale toetada õpilase mitmekülgset arengut, luua võimalusi täiendavate teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamiseks kooli poolt pakutavates huvialaringides.