Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  1. eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  4. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  5. valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.