Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President:        Anette Saar
Asepresident: Kadri Vilt
Protokollija:    Rita Lutsar

Liikmed:

5. klass: Kaur-Jonas Saar

6. Marten Talivätsing

6. klass: Ander Dudarev
6. klass: Romet Nõmme

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava I poolaastal 2020/2021  

September

Uute liikmete valimine, tööülesannete jaotamine

Kooli ÕE Põhimäärusega tutvumine

Kooli arengukavaga tutvumine

I pa ürituste planeerimine

Liikumisvahetunnid             neljapäeviti

Oktoober

Õpetajate päeva osaline korraldamine

Liikumisvahetunnid             neljapäeviti

November

Liikumisvahetundide korraldamine neljapäeviti

Kadripäev

Detsember

Liikumisvahetunnid               neljapäeviti

Jõulukaardite jagamine Ahja asutustele

Jõululaada korraldamine

ÕE Tegevuskava II poolaastal (täieneb)

Jaanuar

ÕE koosolekud                        kolmapäeviti

II pa ürituste planeerimine

Liikumisvahetunnid             neljapäeviti

Veebruar

ÕE koosolekud                        kolmapäeviti

Liikumisvahetunnid              neljapäeviti

Julge Õpilase Kool                                2.02

Sõbranädala Postkast                       8.-15.

Märts

ÕE koosolekud                        8.03

Liikumisvahetunnid              neljapäeviti

Aprill

ÕE koosolekud                     16.04

Mai

ÕE koosolekud                        kolmapäeviti

Liikumisvahetunnid              neljapäeviti

Julge Õpilase Kool

Õpilasesinduse protokollid 2020-2021

Õpilasesinduse põhimäärus