7. juunil külastasid 4. ja 5. klassi õpilased Tartu Loodusmaja, osalesime õppeprogrammis „Elu läbi mikroskoobi“ .

Programmi käigus õppisime kasutama valgusmikroskoopi ja valmistama märgpreparaati. Vaatlesime nt sibularakke, leherakke, aga ka imetillukesi kompostis elavaid organisme.

Saime teada, et veel võimsamad mikroskoobid on elektronmikroskoobid.

Õppekäik toimus KIK-i projekti raames.

Õpilastega käisid loodusmajas õp Aira ja õp Kaidi.