21. lend / 1972

21. lend / 1972

Marju Arujõe, Sirje Iljina, Urve Kapp,
Ene Kütt, Reeda Laurits, Esti Oona,
Uljana Rammu, Tiina Reinvald, Ene Rosin,
Marika Tiirik, Maia Saarva, Aino Saaristu, Vello Zolgo