20. lend / 1971

20. lend / 1971

Tairi Järvis, Rein Laur, Kaja Parind,
Eve Pedaksaar, Aivo Pähn, Aime Ruusing, Tõnu
Saksing, Einar Sirge, Silvi Uibos,
Reet Vardja, Ain Härson,
Avo Sirge, Lauri Sikka, Marje Solnik