18. lend / 1969

18. lend / 1969

Ala Bakušova, Kalev Ivaste, Valeri Jušin,
Maret Kanarik, Aino Keps, Ülle Klaos,
Aita-Reet Konsap, Lii Mägi, Koit Narusk,
Leili Nurmeveer, Aare Osjamets, Heinart Puhkim,
Sirje Raag, Lembit Rikka, Laita Russak,
Rein Sillaste, Ago Simberg, Vaike Suurmets,
Lea Tätte, Veera Uibos, Udo Vool, Illart Arjukese