Omaloominguvõistluse juhend

Tingimused

  1. Omaloomingukonkursil võivad osaleda kõik Põlvamaa üldhariduskoolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad. Kuna Ahja kuulub endiseagsesse Võnnu Kihelkonda, siis on oodatud osalema ka Võnnu KK õpilased- õpetajad ning kutsutud külaliskoolid.
  2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe töö, ühest klassist maksimaalselt kolm tööd.
  3. Ühel tööl võib olla üks autor.

Vanuserühmad

  1. ) 1.-3. klass
  2. ) 4.-6. klass
  3. ) 7.-9. klass
  4. ) gümnaasium ja õpetajad

Võistlustööde esitamine

Tööd tuleb esitada elektooniliselt (Word või LibreOffice failina). Tööde esitamise viimane tähtaeg on 14. veebruar 2021. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Konkursitööd tuleb saata e-posti aadressile: omalooming@ahjakool.ee

Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

  • töö autori ees- ja perekonnanimi
  • kool ja klass
  • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Võistlustööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Ahja Kooli. Parimad tööd avaldatakse almanahhis Illimari sammu.

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Fr. Tuglase nim Ahja Kooli koduleheküljel https://vana.ahjakool.ee ning valla infolehes Põlva Teataja. Võitjatega võetakse ühendust ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks Friedebert Tuglase aupäevale Ahja koolis 2. märtsil, 2021.a. Aktus toimub Ahja kultuurimajas.