Vastuvõtmise kord

§ 1.Üldsätted
Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli (edaspidi kooli) õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.

§ 2.Vastuvõtmine
(1)Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud,
kellele see on elukohajärgne kool.
(2)Õpilaste kooli vastuvõtmiseotsuse teeb direktor.
(3)Teisest koolist ületulekul vestleb direktor enne otsuse tegemist õpilasega
ja tema vanemaga.
(4)Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis
väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

§3.Vastuvõtu tingimused 1. klassi astujatele
Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem:
1)kirjaliku taotluse;
2)õpilase sünnitunnistuse;
3) vajadusel enda isikut tõendava dokumendi;
4)foto õpilaspiletile;
5)lasteaiast antud koolivalmiduse kaardi.

§4.Üldised vastuvõtu tingimused
(1)Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem:
1)kirjaliku taotluse
2) õpilase sünnitunnistuse;
3)vajadusel enda isikut tõendava dokumendi;
4)foto õpilaspiletile;
5)kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
6)kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta kui taotlus
esitatakse pärast õppeperioodi lõppu;
8)kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodihinnetega kui taotlusesitatakse õppeperioodi kestel.
(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lõikes 1 nimetatud
punktides 5–6 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument

  Vajalikud koolitarbed 1. kl                   

 • Vihikud – 16 joonega, abijoontega ja ruuduline vihik (joonitud) 2 tk
 • Ümbrispaberid või kilekaaned vihikutele, töövihikutele, õpikutele
 • Pinal
 • Harilikud pliiatsid (HB, koolis peab kaasas olema mitu teritatud pliiatsit)
 • Värvipliiatsid – 12 tükki (HB kõvadusega)
 • Viltpliiatsid
 • Joonlaud – 20-30 cm (kõvast materjalist)
 • Kustutuskumm
 • Topsiga pliiatsiteritaja
 • Joonistuspaber – A3 ja A4 plokk (mitte akvarellipaber)
 • Guašid (12 värvi)
 • Pintslid – lapiku otsaga, 3 erinevat suurust
 • Käärid
 • Liimipulk
 • Värvilised paberid – A4 lahtised lehed, mõlemalt poolt värvilised (panna mappi)
 • Plastiliin
 • Mapp töölehtede hoidmiseks
 • Koolikott – soovitatavalt tugevdatud seljaosaga
 • Vahetusjalatsid – kerged kingad või sandaalid, heleda tallaga
 • Spordijalanõud eraldi sise- ja välitundideks (et tald ei oleks libe; võimlasse ei sobi kooli vahetusjalatsid)
 • Pikk ja lühike spordidress (soovituslikult ei ole dress igapäevane kooliriietus)
 • Kehalise kasvatuse riiete kott
 • Pidulik riietus – must-valge kombinatsioon (nt valge pluus, tume seelik või püksid)
 • Helkur
 • Õpilaspäevik
 • Foto õpilaspileti jaoks
 • 2 õhukest, pehmete kaantega kiirköitjat. Kõik lapse asjad varustada nimega.